På denne side finder du informationer om:

· FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.m.b.a
· GENERALFORSAMLING
· BESTYRELSEN
· MEDLEMSSKABER
· SAMARBEJDSPARTNERE

FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.m.b.a

Vandværket er en såkaldt ”almen vandforsyning” der er ejet af medlemmerne. Vandværket blev stiftet 29.04.1967 og selskabsmæssigt organiseret som et I/S. 01.05.2012 blev selskabet omdannet til et Andelsselskab med begrænset ansvar:
Fejrup Strand Vandværk A.m.b.a. – CVR. nr. 34376751 Branche 360000 Vandforsyning Anlægsnummer 701.V02.20.0033.00

Vandværket er beliggende Vigen, 8420 Knebel på matr. nr. 3a Fejrup, Helgenæs Sogn. Vandværket ejer ikke arealet hvorpå boring, ledninger og værk er placeret, men har en tinglyst overenskomst med lodsejeren, der giver ret til at etablere, drive og vedligeholde vandværket samt sikrer ret til fornøden færdsel over lodsejerens jord. Selskabet er i henhold til vandforsyningslovgivningen reguleret af et regulativ og vedtægter

GENERALFORSAMLING
I henhold til Vedtægternes paragraf 7 er Generalforsamlingen selskabets højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af 3 medlemmer valgt for 3 år ad gangen samt en suppleant valgt for 1 år ad gangen. Hvert år afgår et medlem. Medlemmerne kan genvælges. Der udsendes indkaldelse senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen, der afholdes 1. søndag i uge 42 kl. 13.00. Indkaldelsen udsendes pr. sms til alle medlemmer med registreret mobiltelefonnummer. Revideret årsregnskab, forslag til budget og takstblad kan ses på vandværkets hjemmeside under økonomi senest 3 uger før generalforsamlingen. Har medlemmerne forslag eller emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse fremsendes til formanden pr. mail senest 14 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning for det forløbne regnskabsår 01.05 – 30.04. Efterfølgende lægges beretningen på vandværkets hjemmeside.

Bestyrelsens årlige beretninger fra og med 2014
Beretning 2014
Beretning 2015
Beretning 2016
Beretning 2017

Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen.
Referater af generalforsamlinger fra og med 2014
Referat generalforsamling 2014
Referat generalforsamling 2015
Referat generalforsamling 2016
Referat generalforsamling 2017

BESTYRELSE

På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder referat af afholdte bestyrelsesmøder.

Medlemmer af bestyrelsen pr. 16.10.2017

Formand Jon Hune (genvalgt 2016) · Tlf.: 20 13 42 68 · formand@fejrupstrandvand.dk

Kasserer Kirsten Hvid Schmidt (valgt 2017) · Tlf.: 21 71 98 58 · kasserer@fejrupstrandvand.dk

Sekretær Lars Vahl (valgt 2015) · Tlf.: 20 30 80 80 · sekretaer@fejrupstrandvand.dk

Suppleant Tina Braad (genvalgt 2017) · Tlf.: 72 27 33 21 · suppleant@fejrupstrandvand.dk

MEDLEMSSKABER

Danske Vandværker
Fejrup Strand Vandværk er medlem af Danske Vandværker, der er en brancheforening for landets forbrugerejede Vandværker. Udover at Danske Vandværker varetager medlemmernes interesser i forhold til lovgivning m.v., giver medlemskabet adgang til en række gratis rådgivningsydelser vedrørende juridiske-, administrative-, tekniske- og økonomiske forhold. DV udbyder endvidere kurser for vandværkspassere og bestyrelser, afholder messer og udgiver vejledende håndbøger. Endvidere er der adgang til fælles indkøbsordninger. Medlemmerne af DV modtager endvidere løbende informationer om aktuelle forhold via ugentlige nyhedsbreve samt medlemsmagasinet Vandposten 5 gange årligt. Fejrup Strand Vandværk har 2 abonnementer på Vandposten.

www.danskevv.dk
info@danskevv.dk

 

Syddjurs Vandråd
Fejrup Strand Vandværk er medlem af Syddjurs Vandråd, der er en frivillig sammenslutning af vandværker i Syddjurs Kommune.
Vanderådet arrangerer møder om aktuelle forhold samt indgår fordelagtige samarbejdsaftaler med relevante leverandører.

www.syddjursvandraad.dk
info@syddjursvandraad.dk

SAMARBEJDSPARTNERE

Vandværkspasser Bestyrelsen har indgået aftale med firmaet Smeden Mogens Vognsen, om tilsyn og pasning af vandværket. Mogens Vognsen har gennemført krævede kursusforløb og er således certificeret som vandværkspasser. Mogens Vognsen · Gl. Byvej 4 · Kongsgårde · 8420 Knebel  · Tlf.: 24 22 30 35 · mv@mogensvognsen.dk

Elektriker Hans Henrik Schmeltz Asgilhøjevej 41 · Kongsgårde · 8420 Knebel  · Tlf.: 86 35 61 95

Regnskab og forbrugsafregning Microwa abc Aps Sverigesvej 1 · 8450 Hammel Malene Basse · Tlf.: 70 26 93 26  · abc@microwa.dk

Bank: Rønde Sparekasse

Forsikring: TRYG

Vandanalyser Eurofins Miljø A/S Ladelundsvej 85 · 6600 Vejen · Tlf.: 70 22 42 66

Trykfilter inspektion Silhorko-eurowater A/S Århusvej 79 · Stilling · 8660 Skanderborg · Tlf.: 87 93 83 00 

Trykbeholder inspektion Hammer Inspektion Mols Bjerge Vej 7 · Basballe · 8400 Ebeltoft · Tlf.: 22 11 58 64 · sa@hammerinspektion.dk

Termografi el-tavle BL-termografi Gl. Landevej 80 · 7000 Fredericia · Tlf.: 76 20 75 15

Lodsejere
Lars Telling Bygaden 32 · Fejrup · 8420 KnebelT 20 95 12 00 · info@wrapfilm.dk
Ole Jensen Bygaden 26 · Fejrup · 8240 Knebel · Tlf.: 51 33 17 33 · ole@wrapfilm.dk

Fejrup Skov Vandværk Kontakt Jørgen Hansen · jorgen.hansen1@gmail.com

Ejerlavet Fejrup Strand www.fejrup-strand.dk

Helgenæs Forsamlingshus www.helgenaesforsamlingshus.dk

Webdesign www.bethgrafik.dk