På denne side finder du informationer om:

· MØDEINDKALDELSER
· AKTUELLE MEDDELELSER
· PASNING AF EGEN INSTALLATION
· LOKAL VEJRUDSIGT
· VANDUDSIGT

MØDEINDKALDELSER

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Fejrup Strand Vandværk afholder ordinær generalforsamling
Søndag den 15. oktober kl. 13.00 i Helgenæs Forsamlingshus. Alle medlemmer opfordres til at møde op og få orientering og deltage i debatten om vandværkets fremtid. Skal vandværket fusionere med Helgenæs Pumpestation eller skal vi fortsætte med selvstændig vandværksdrift ?

Hent alle bilag til generalforsamlingen her / tryk på links herunder:

Dagsorden til generalforsamling FSV 2017

Årsrapport 2016 – 2017

Budget 2018 – 2019

Takstblad 2018 – 2019

OBS.

Bestyrelsen har til hensigt at indkalde til en ekstraordinær Generalforsamling, hvor fusion / nedlægning af FSV eller forsættelse af den nuværende vandværksdrift vil blive sat til afstemning.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt Onsdag den 15. november kl. 19.00 i Helgenæs Forsamlingshus. Indkaldelse vil blive udsendt på sms, og dagsorden samt evt. bilag vil blive lagt på hjemmesiden her.

 

AKTUELLE MEDDELELSER

 

Beskidt og boblende vand
Søndag 01.10.17 indløb der meldinger om beskidt og boblende vand i hanerne i Fejrup Strand. Vandværkspasser Vognsen har mandag 01.10 lokaliseret problemet til vandværkets hydrofor. Hydroforen er nu repareret og hovedledningerne er blevet gennemskyllet. Der vil dog stadig kunne være beskidt vand i stikledningerne og alle forbrugere opfordres derfor til, at gennemskylle egne tapsteder grundigt. Lad vandet løbe til det er rent og klart og rens filtre i armaturer.

 

www.fejrupstrandvand.dk – primær informationskilde
Bestyrelsen vil fremover benytte hjemmesiden som primær informationskilde, og siden vil derfor blive opdateret så snart der er behov for at informere vandværkets forbrugere om aktuelle forhold. I særlige situationer vil der blive udsendt en SMS med besked om at se informationer på hjemmesiden.

 

 

PASNING AF EGEN INSTALLATION

 

Når der ikke er blevet tappet vand i en længere periode anbefales det, at åbne armaturer hvorfra der tappes drikkevand og lade vandet løbe. Herved skylles ”gammelt” stillestående vand samt eventuelle metalafgivelser fra rør og armaturer ud af systemet.

Check om der er utætheder på din stikledning og installation. Åbn målerbrønden og kontroller at måleren står stille, når der ikke tappes vand i huset.

Sørg for at der altid er ryddet omkring målerbrønden, således at vandværkspasseren kan finde målerbrønden i tilfælde af behov for reparation og målerudskiftning. Marker gerne målerbrønden.