På denne side finder du informationer om:

· MØDEINDKALDELSER
· AKTUELLE MEDDELELSER
· PASNING AF EGEN INSTALLATION
· LOKAL VEJRUDSIGT
· VANDUDSIGT

MØDEINDKALDELSER

 

Ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. februar 2018 kl. 12.00 Helgenæs Forsamlingshus

Efter orientering på generalforsamlingen den 15.10.17 og tilkendegivelser i den efterfølgende periode, er det bestyrelsens klare opfattelse, at der er stemning for at Fejrup Strand Vandværk (FSV) sammenlægges med Helgenæs Pumpestation (HP).

Bestyrelsen har derfor på seneste bestyrelsesmøde den 26.11.17. besluttet at arbejde målrettet på at gennemføre sammenlægningen – gerne pr. 01.05.2018 om muligt. Følgende aktiviteter er allerede igangsat eller udført:

Den omtalte ledningsregistrering er udført, og der foreligger nu digitalt kortmateriale over alle områder i det fremtidige HP forbrugerområde.

Den ny forsyningsledning mellem FSV og HP er sendt i udbud og tilbud vil foreligge den 19.12.17. Stemmes der ja til sammenslutningen vil ledningen blive udført i april 18

Der er udarbejdet skriftlig betinget sammenlægningsaftale mellem FSV og HP

I løbet af december / januar udføres der reviderede beregninger over udgifter

Den ekstraordinære generalforsamling, hvor andelshaverne skal stemme om sammenlægningen, er planlagt afholdt søndag den 4. februar 2018 kl. 12.00. Indkaldelse vil blive udsendt pr. sms og mail til alle.

Samtidig vil alt relevant materiale i forbindelse med XGF blive lagt på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og godt nytår.

 

AKTUELLE MEDDELELSER

 

www.fejrupstrandvand.dk – primær informationskilde
Bestyrelsen vil fremover benytte hjemmesiden som primær informationskilde, og siden vil derfor blive opdateret så snart der er behov for at informere vandværkets forbrugere om aktuelle forhold. I særlige situationer vil der blive udsendt en SMS med besked om at se informationer på hjemmesiden.

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Fejrup Strand Vandværk har afholdt ordinær generalforsamling
Søndag den 15. oktober kl. 13.00.

Referat generalforsamling 2017

Beretning 2017

Uddrag af præsentation på GF 15.10.17 vedr. fusion med Helgenæs Pumpestation

 

 

PASNING AF EGEN INSTALLATION

 

Når der ikke er blevet tappet vand i en længere periode anbefales det, at åbne armaturer hvorfra der tappes drikkevand og lade vandet løbe. Herved skylles ”gammelt” stillestående vand samt eventuelle metalafgivelser fra rør og armaturer ud af systemet.

Check om der er utætheder på din stikledning og installation. Åbn målerbrønden og kontroller at måleren står stille, når der ikke tappes vand i huset.

Sørg for at der altid er ryddet omkring målerbrønden, således at vandværkspasseren kan finde målerbrønden i tilfælde af behov for reparation og målerudskiftning. Marker gerne målerbrønden.