På denne side finder du informationer om:

· AKTUELLE MEDDELELSER
· MØDEINDKALDELSER
· PASNING AF EGEN INSTALLATION
· LOKAL VEJRUDSIGT
· VANDUDSIGT

AKTUELLE MEDDELELSER

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT 04.02.2018
Rekord mange trodsede kulden og mødte frem i forsamlingshuset til den ekstraordinære generalforsamling i FSV. Mange af dem der var forhindrede i  at deltage havde ulejliget sig med at fremsende fuldmagt.

Ud af 100 mulige blev der således afgivet ikke mindre end 77 stemmer ved afstemningen. Heraf var 3 i mod og 74 for sammenlægning med Stødov Vandværk (tidligere Helgenæs pumpestation). På den baggrund kan bestyrelsen nu afslutte forhandlingerne og anmode om optagelse af FSV’s andelshavere i Stødov Vandværk. Resultat blev fejret med smørrebrød,  øl og en snaps.

Bestyrelsen siger mange tak for den store tilslutning.
Referat af generalforsamlingen og Baggrundsoplysninger for afstemningen kan ses her:

 

www.fejrupstrandvand.dk – primær informationskilde
Bestyrelsen vil fremover benytte hjemmesiden som primær informationskilde, og siden vil derfor blive opdateret så snart der er behov for at informere vandværkets forbrugere om aktuelle forhold. I særlige situationer vil der blive udsendt en SMS med besked om at se informationer på hjemmesiden.

 

 

 

 

MØDEINDKALDELSER

 

PASNING AF EGEN INSTALLATION

 

Når der ikke er blevet tappet vand i en længere periode anbefales det, at åbne armaturer hvorfra der tappes drikkevand og lade vandet løbe. Herved skylles ”gammelt” stillestående vand samt eventuelle metalafgivelser fra rør og armaturer ud af systemet.

Check om der er utætheder på din stikledning og installation. Åbn målerbrønden og kontroller at måleren står stille, når der ikke tappes vand i huset.

Sørg for at der altid er ryddet omkring målerbrønden, således at vandværkspasseren kan finde målerbrønden i tilfælde af behov for reparation og målerudskiftning. Marker gerne målerbrønden.