På denne side finder du informationer om:

· DRIFTSFORSTYRELSER
· EJERSKIFTE
· NY ADRESSE / KONTAKTOPLYSNINGER
· GRAVEARBEJDE
· KLAGE

DRIFTSFORSTYRRELSER

 

Svigter vandleverancen eller forekommer der andre unormale forhold i vandforsyningen, kontakt da omgående bestyrelsesformanden eller vandværkspasseren:

Vandværkspasser Mogens Vognsen
tlf. 24 22 30 35
mv@mogensvognsen.dk

Bestyrelsesformand Jon Hune
tlf. 20 13 42 68
formand@fejrupstrandvand.dk

NY ADRESSE / KONTAKTOPLYSNINGER

 

Hvis du som registreret forbruger ænder helårs postadresse, mobiltelefonnummer eller e-mailadresse bedes du oplyse de ny kontaktoplysninger til vandværkets formand Jon Hune på mail: formand@fejrupstrandvand.dk

Vandværket har brug for at have aktuelle kontaktoplysninger i forbindelse med opkrævning, varsling, mødeindkaldelse og udsendelse af anden information.

Oplysninger i forbindelse med ejerskifte kan også indberettes via www.aflas.dk/961

 

EJERSKIFTE 

 

Ved ejerskifte skal vandmåleren aflæses med henblik på afregning af forbrug i ejer-perioden.
Aflæs vandmåleren på skiftedagen og send skriftlig aflæsning samt kontaktoplysninger på sælger og køber til:

Kasserer Kirsten Hvid Schmidt kasserer@fejrupstrandvand.dk

Husk at oplyse adressen / matr. nr. på den aktuelle ejendom

Kassereren vil herefter videregive oplysningerne til Microwa, der udfører forbrugsregnskab og opkræver betaling.
Sælger udtræder herved som medlem af vandværket og i stedet indtræder køber.

Kontaktoplysninger kan også ændres via www.aflas.dk/961

GRAVEARBEJDE

 

Skal der udføres gravearbejde på din grund, fx i forbindelse med byggearbejder, skal du sikre dig, at graveentreprenøren indhenter ledningsoplysninger via LER – Lednings Ejer Registeret.

LER kontakter herefter vandværkets bestyrelse for at få tilsendt oplysninger om, hvor der er nedgravet vandledninger i terrænet, hvorefter oplysningerne sendes til graveentreprenøren.

KLAGE

 

Pr. 1. oktober 2015 har private forbrugere af vandværkets leveringsydelser fået klageret.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklage-nævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs mere herom på www.forbrug.dk