På denne side finder du informationer om:

· GRUNDVAND
· VANDFORSYNINGSPLAN
· INDVINDINGSTILLADELSE
· VANDANALYSER
· BEREDSKABSPLAN – LINK HER

GRUNDVAND

 

Naturstyrelsen har i 2014 afsluttet kortlægning af grundvandet i Syddjurs Kommune. Vi har gennem de seneste år betalt en afgift på vores vandforbrug, som har finansieret denne grundvandskortlægning.

Er du interesseret i at vide, hvordan forholdene er omkring Fejrup Strand Vandværk, kan du læse herom her

 

VANDFORSYNINGSPLAN

 

Syddjurs Kommune har udarbejdet en omfattende plan for vandforsyningen 2013 – 2020.

Planens 1. del indeholder en beskrivelse af målsætninger, fokusområder og retningslinjer. 2. del beskriver tekniske data. Vandforsyningsplanens målsætninger og retningslinjer udgør administrationsgrundlaget for kommunens sagsbehandling på drikke- og grundvandsområdet.

Vandforsyningsplan 2013-20 Syddurs Kommune

 

 

 

INDVINDINGSTILLADELSE

 

Fejrup Strand Vandværk fik sin nuværende vandindvindingstilladelse 21.01.1987 af Århus Amtskommune.

Indvindingstilladelsen er gældende i 30 år og udløber således 21.01.2017. Der vil derfor blive ansøgt om en ny 30-årig vandindvindingstilladelse i efteråret 2016.

Når den ny indvindingstilladelse foreligger vil den kunne ses her

 

 

 

 

VANDANALYSER FEJRUP STRAND VANDVÆRK

 

Myndighederne stiller krav til vandets kvalitet og fastsætter grænser for, hvad vandet må indeholde af diverse stoffer. Dette sikrer, at vi som forbrugere kan være trygge ved, at vandet ikke er sundhedsskadeligt at drikke og anvende i den daglige husholdning.

Der foretages derfor hvert år en række vandprøver af vekslende omfang og prøvested, enten i boringen, på vandværket eller ved forbrugerne. Prøverne udtages og analyseres af Eurofins Miljø A/S.

Efter hver prøvetagning fremsendes der en rapport til vandværkets bestyrelse samt Syddjurs Kommune. Opfylder vandet ikke kvalitetskravene, bliver vandværkspasseren hurtigst mulig igangsat med at afhjælpe problemet.

Vandanalyser:

26 Analyserapport 02.10.17 – vandværk
25 Analyserapport 29.06.17 – forbruger

24 Analyserapport 20.09.16 – afg. vandværk

23 Analyserapport 06.09.16 – afg. vandværk

22 Analyserapport 02.05.16 – forbruger
21 Analyserapport 02.05.16 – afg. vandværk

20 Analyserapport 04.04.16 – forbruger

19 Analyserapport 04.04.16 – afg. vandværk
18 Ananlyserapport 23.03.16 – forbruger
17 analyserapport 23.03.16 – afg. vandværk
16 Analyserapport 10.03.16 – forbruger
15 Analyserapport 10.03.16 – afg. vandværk
14 Analyserapport 26.02.16 – forbruger

13 Analyserapport 26.02.16 – afg. vandværk

12 Analyserapport 08.02.16 – afgang vandværk
11 Analyserapport 08.02.16 –  rentvandstank

10 Analyserapport  21.01.16 – afgang vandværk

9 Analyserapport 07.01.16 afgang vandværk

8 Analyserapport 22.12.15 – rentvandstank

7 Analyserapport 22.12.15 – afgang vandværk

6 Analyserapport 22.12.15 – råvand
5 Analyserapport 17.12.2015 – afgang vandværk

4 Analyserapport 25.06.2015 – forbruger
3 Analyserapport 21.08.2014 – afgang vandværk
2 Ananlyserapport 10.12.2013 – afgang vandværk
1 Analyserapport 10.12.2013 – råvand

 

 

VANDANALYSER FEJRUP SKOV VANDVÆRK

 

Fejrup Strand Vandværk er forbundet med den private vandboring Fejrup Skov Vandværk, der forsyner de 5 sommerhuse i skoven. Opstår der nedbrud eller andre driftsforstyrrelser et af stederne, kan vandforsyningen etableres ved at koble over på det andet værk i en kortere periode. For at indgå i denne aftale, har Fejrup Strand Vandværk stillet krav om, at der også skal gennemføres prøvetagning og vandanalyse mindst en gang årlig af vandet fra boringen på Fejrup Skov Vandværk.

Vandanalyser:
SV 4 Analyserapport 31.08.2017
SV 3 Analyserapport 28.08.2015
SV 2 Analyserapport 30.06.2015
SV 1 Analyserapport 22.07.2014

 

 

 

 

BEREDSKABSPLAN

 

Er uheldet ude og der fx opstår en sundhedsskadelig forurening eller et alvorligt teknisk nedbrud, er det vigtigt, at der foreligger en plan for hvordan situationen skal håndteres, herunder hvordan forbrugerne og myndigheder hurtigt bliver informeret. Der er derfor udarbejdet en Beredskabsplan som kan ses her.